نصب غلط تیزه

ابروی نامناسب

محل صحیح پیچ تیزه

آب بندی کاملا غلط داکت

سیمان و نما کاری پس از چیدمان سفال

جوش صحیح و غلط

اتصالات غلط

اجرای صحیح کلاهک

اتصالات غلط خرپا