• شركت تولیدی سفال طبرستان با بهره گيري از  بيش از 25 گروه نصب (هريك شامل يك نفر استادكار و سه نفر سقف كار ،‌مجموعا بيش از 100نفر) مجرب و آموزش ديده ، به ارائه خدمات به كارفرمايان محترم مي پردازد.
  • نحوه همكاري با گروه نصب بصورت پيمانكاري مي باشد ، از اينرو اطمينان مشتريان گرامي از جهت حداكثر سرعت در اجراي پروژه تضمين گرديده است.
  • گروههاي نصب همگي از بابت ادوات  مورد نياز بطور كامل تجهيز مي باشند ، كه اين امر آسودگي خيال كارفرمايان محترم را تضمين مي نمايد.